PartyBus Bildēs Video Cik tas maksā? Pakalpojumi Pāsākumi
Draugi un atbalstītāji Kontakti
"BLACK SILVER PARTYBUS" ***** "WHITE PEARL PARTYBUS" ***** "CAPTAIN MORGAN PARTYBUS" *****
Party Bus- visu laiku mobilākā izklaide

 

www.partybus.lv
party@partybus.lv
+371 28287787

 

SIA "Pīkļi" 
PVN Reģ. Nr. LV48503019659, Rūpniecības iela 9,
Saldus, LV 3801
 AS"DNB banka", kods: RIKOLV2X,
Konts: LV70RIKO0002013252857
 
Razzmatazz Barcelona tickets